Online    PDFcontents     contents


La realització d'aquesta tesi ha estat possible gràcies a la concessió d'una beca predoctoral del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación y Ciencia, i al suport del Laboratori de Física de Biomolècules i sistemes petits del Departament de Física Fonamental de la Universitat de Barcelona.

El que res no costa res no val.Refrany popular català


JM Huguet 2014-02-12