0.1.2 Biofísica molecular

La biofísica molecular s'ocupa de l'estudi de l'estructura, la funció i la cinètica de les biomolècules. Les biomolècules són els maons que conformen la vida i n'hi ha de dos tipus: els àcids nucleics (ADN i ARN) i les proteïnes (que inclouen enzims i motors moleculars). Les energies dels enllaços de les biomolècules són del mateix ordre de magnitud que el bany tèrmic que les rodeja, és a dir, que les biomolècules estan governades per les fluctuacions tèrmiques. Una de les qüestions interessants en biofísica és entendre com les biomolècules poden treballar de manera tan eficient immerses en aquestes condicions.

Alguns dels temes interessants en biofísica molecular són el plegament d'ARN i proteïnes, la mecano-química dels motors moleculars, el transport en canals iònics i les interaccions ADN-proteïna. Tot plegat s'estudia amb combinacions de tècniques pròpies de la bioquímica, la química i la física. El desenvolupament de les tècniques de molècules individuals ha suposat una nova manera d'enfocar l'exploració de les biomolècules.

JM Huguet 2014-02-12