0.1 Introducció

La ciència no és un catàleg de fenòmens, sinó un marc conceptual per comprendre la natura. El grans científics són capaços d'unificar les explicacions dels fenòmens, tal i com Newton va fer en el seu llibre Principia, en què va unificar la mecànica terrestre i la celeste. El 1928 el químic alemany Friederich Wöhler va unificar accidentalment la química i la biologia, en descobrir que es podia sintetitzar matèria orgànica (urea) a partir de matèria inorgànica. Es varen tardar uns quants anys més a unificar la física i la biologia en el que avui coneixem com a biofísica. El descobriment de l'estructura en doble hèlix de l'ADN l'any 1953 [1] es pot considerar com el punt de partida de la biofísica moderna, en què un físic i un biòleg van unir esforços per a respondre una pregunta científica comuna.Subsections

JM Huguet 2014-02-12