0.7 Perspectives futures i conclusions

La major part dels treballs científics s'inicien amb una pregunta. Per tal de respondre-la cal seguir el mètode científic, segons el qual cal recollir proves, avaluar críticament els resultats i formular conclusions. Sovint, en aquest procés sorgeixen qüestions i problemes no previstos que cal anar solucionant. Però en altres ocasions les qüestions queden obertes i cal posposar-les per a futures investigacions.

En aquesta tesi han sorgit noves preguntes. Algunes s'han hagut de resoldre per a prosseguir amb la investigació, com és el cas de la resposta elàstica de la cadena individual en el capítol 5. D'altres han resultat ser interessants però es desviaven del focus d'atenció. A continuació, s'enumeren algunes de les qüestions obertes més rellevants.



Subsections

JM Huguet 2014-02-12