0.6.2 Conclusions

Encara que la força no és el paràmetre de control natural de les pinces òptiques, es poden realitzar experiments a força controlada mitjançant un algoritme de realimentació. Les CFD a força controlada tenen un aspecte molt diferent les CFD a distància controlada. Per altra banda, la ruptura a força controlada presenta una gran irreversibilitat i els cicles d'estirament i relaxació mostren una elevada histèresi. La molècula d'ADN no té temps suficient per assolir l'estat d'equilibri en les escales de temps que dura l'experiment. El paisatge d'energia lliure permet entendre el mecanisme d'aquest fenomen. Finalment, s'ha comprovat que els experiments presenten les propietats d'escalament que foren predites en aquest tipus de sistema.JM Huguet 2014-02-12