0.5.3 Dependència de les EFPB amb la sal

L'ajust es fa per a cadascuna de les CFD de totes les molècules i totes les condicions de sal. La figura 20 mostra els resultats obtinguts. D'acord amb els valors UO, la correcció de sal és homogènia. Això significa que s'aplica la mateixa correcció de sal per a totes les 10 combinacions de PV. Ara bé, si s'observen els resultats amb detall (vegeu la Fig. 20) es pot comprovar que una correcció homogènia no descriu correctament les nostres mesures. Per altra banda, una correcció heterogènia, en que cada una de les 10 combinacions de PV té la seva pròpia correcció de sal permet explicar correctament els resultats.

Figura 20: Correccions de sal de les EFPB. Cada panell mostra l'energia d'una combinació de PV. Els punts vermells (blaus) mostren els resultats per a la seqüència de 6.8 kpb (2.2 kpb); la corba verda mostra la correcció no específica dels valors de UO; la corba negra mostra l'ajust d'una correcció específica per a cada EFBP.
\includegraphics[width=\textwidth]{resumfigs/chapter1/SMtechniques.eps}

JM Huguet 2014-02-12