0.3.4 Conclusions

L'ADN és probablement la biomolècula més rellevant que es troba en els sistemes biològics. La seva estructura és apropiada per a emmagatzemar la informació genètica de la cèl·lula, ja que els parells de bases que codifiquen les proteïnes estan aparellades i protegides a l'interior de l'esquelet de sucres i fosfats. Per tal d'accedir a les bases, la cèl·lula ha de separar la doble cadena. Aquest procés es pot produir artificialment mitjançant pinces òptiques. Els experiments típicament mesuren CFD que tenen una forma en dent de serra que depèn de la seqüència de bases de la molècula. El model mesoscòpic explicat en aquest capítol permet fer prediccions sobre la CFD mesurada experimentalment.JM Huguet 2014-02-12