0.3 Ruptura mecànica de l'ADN

El descobriment de l'estructura en doble hèlix de l'ADN l'any 1953 va suposar la culminació d'un segle de recerca [1]. Finalment es va poder establir la base físico-química de la genètica mendeliana. En síntesi, es va acceptar que la molècula d'ADN era la portadora de la informació genètica i que aquesta estava codificada en forma de seqüència de bases. L'any 1958, Francis Crick va formular el dogma central de la biologia molecular, que establia la forma com es replicava i es transferia la informació genètica de l'ADN a les proteïnes [20].Subsections

JM Huguet 2014-02-12