0.2.5 Conclusions

D'ençà del descobriment de les pinces òptiques, aquesta tècnica ha evolucionat fins a esdevenir una eina clau en biofísica. La descripció de la interacció entre el làser i la microesfera es pot fer a partir de diverses aproximacions. Les minipinces són un aparell de pinces òptiques que mesura la força a partir del principi de conservació del moment lineal. L'instrument té un procés de calibratge ràpid i presenta una alta resolució en força i distància. A més, està dissenyat de tal manera que permet implementar nous tipus experiments.JM Huguet 2014-02-12