0.2.4 Disseny de nous protocols

Les minipinces estan construïdes de tal manera que es poden dissenyar nous experiments o protocols d'estirament. D'aquesta manera es pot ampliar el ventall de possibilitats que ofereix l'instrument per tal d'estudiar aspectes més específics de les biomolècules. Al llarg de la realització d'aquesta tesi s'han dissenyat diversos nous protocols com el protocol d'oscil·lació (que aplica una força oscil·latòria) o la rampa de força (que augmenta progressivament la força aplicada).JM Huguet 2014-02-12