0.2.3 Calibratge de l'instrument

Hi ha tres magnituds principals que cal calibrar en les minipinces: el temps, la força i la distància. La resta de magnituds es calibren a partir d'aquestes tres. El temps es calibra a partir del rellotge intern dels microcontroladors de les plaques electròniques. N'hi ha prou amb mesurar amb l'oscil·loscopi el temps que tarda el microcontrolador a completar un cicle del seu programa intern. Això dóna el factor de calibratge del temps. La força es pot calibrar per diferents mètodes. El primer mètode consisteix a utilitzar el principi de conservació del moment lineal de la llum. Sabent les característiques dels fotodetectors i mesurant la intensitat del feix làser es pot deduir el factor de calibratge. El segon mètode consisteix a utilitzar la llei de Stokes, que relaciona la força d'arrossegament d'una microesfera amb la velocitat del fluid que la rodeja. El tercer mètode es basa en les fluctuacions de força que experimenta una partícula browniana sotmesa a una força de recuperació. I el darrer mètode consisteix a utilitzar un patró. Per exemple, és sabut que l'ADN presenta una transició estructural cooperativa a 67 pN de força. El calibratge de la distància de les palanques de llum es fa a partir de les especificacions de la plataforma motoritzada. El calibratge de l'instrument té error d'un 3% aproximadament.

JM Huguet 2014-02-12