0.2.2 Muntatge experimental de les Minipinces

Les minipinces són un instrument de pinces òptiques dissenyat per Steve Smith [16,17,18]. Es tracta d'un prototip compacte de dimensions reduïdes (uns 30 cm de diàmetre i 40 cm d'alçada) que es pot penjar al sostre amb una corda elàstica per tal de reduir les vibracions mecàniques de l'edifici que afecten a les mesures (vegeu la Fig. 3).

Figura 3: Esquema general de les minipinces. Els experiments es realitzen al capçal, que conté tota l'òptica i es pot penjar al sostre. Els làsers són alimentats pel controlador dels làsers. El controlador electrònic comunica el capçal i l'ordinador. L'usuari controla l'experiment a través de l'ordinador. El monitor de TV permet visualitzar l'experiment.
\includegraphics[width=\textwidth]{resumfigs/chapter1/SMtechniques.eps}Subsections

JM Huguet 2014-02-12